Sét nước hoa Sephora Favorites: 3 chai nước hoa + 1 nến thơm

SKU:842780135332
890,000₫

Mô tả:

Set nước hoa Sephora đủ đáp ứng nhu cầu của chị em thích trãi nghiệm nhiều mùi, nho nhỏ đủ xài, đủ không thấy ngán khi bị dùng nhiều như chai full size nè !!!

𝐒𝐞𝐩𝐡𝐨𝐫𝐚 𝐅𝐚𝐯𝐨𝐫𝐢𝐭𝐞𝐬 𝐃𝐞𝐥𝐮𝐱𝐞 𝐅𝐫𝐚𝐠𝐫𝐚𝐧𝐜𝐞 𝐒𝐚𝐦𝐩𝐥𝐞𝐫

Về tay chỉ 890/set 4 món (Tính ra chưa tới 230 nghìn 1 món fullbox mini của hãng, sao mà rẻ mà hời thế không bít 😭)

Gồm 3 chai nước hoa + 1 nến thơm:

--> 𝟓𝐦𝐋 𝐆𝐮𝐜𝐜𝐢 𝐅𝐥𝐨𝐫𝐚 𝐆𝐨𝐫𝐠𝐞𝐨𝐮𝐬 𝐆𝐚𝐫𝐝𝐞𝐧𝐢𝐚 𝐄𝐚𝐮 𝐝𝐞 𝐏𝐚𝐫𝐟𝐮𝐦

--> 𝟗𝐦𝐋 𝐉𝐨 𝐌𝐚𝐥𝐨𝐧𝐞 𝐋𝐨𝐧𝐝𝐨𝐧 𝐏𝐞𝐨𝐧𝐲 & 𝐁𝐥𝐮𝐬𝐡 𝐒𝐮𝐞𝐝𝐞 𝐂𝐨𝐥𝐨𝐠𝐧𝐞

--> 𝟐𝟕𝐠 𝐍𝐄𝐒𝐓 𝐍𝐞𝐰 𝐘𝐨𝐫𝐤 𝐁𝐚𝐦𝐛𝐨𝐨 𝐂𝐚𝐧𝐝𝐥𝐞

--> 𝟕.𝟓𝐦𝐋 𝐘𝐯𝐞𝐬 𝐒𝐚𝐢𝐧𝐭 𝐋𝐚𝐮𝐫𝐞𝐧𝐭 𝐁𝐥𝐚𝐜𝐤 𝐎𝐩𝐢𝐮𝐦 𝐄𝐚𝐮 𝐝𝐞

 

Các sản phẩm liên quan

Không tìm thấy sản phẩm nào

 Sét nước hoa Sephora Favorites: 3 chai nước hoa + 1 nến thơm